Studentų praktikos vietos
savivaldos institucijose
sistema

SPOIS

Projekto "Studentų praktikos vietos savivaldos institucijose sistemos sukūrimas" tikslas - suformuoti sąlygas I studijų pakopos studentams atlikti praktiką Lietuvos savivaldybėse, siekiant įtvirtinti įgytas žinias ir suformuoti praktinio darbo įgūdžius.

Plačiau ...Apie

Projekto "Studentų praktikos vietos savivaldos institucijose sistemos sukūrimas" tikslas - suformuoti sąlygas I studijų pakopos studentams atlikti praktiką Lietuvos savivaldybėse, siekiant įtvirtinti įgytas žinias ir suformuoti praktinio darbo įgūdžius

Daugelio Lietuvos aukštojo mokslo institucijų studentų praktikos atlikimas yra įtrauktas į studijų programas, siekiant stiprinti studentų gebėjimus taikyti teorines žinias praktikoje, pritaikyti bei tobulinti kompetencijas ir gebėjimus atlikti tam tikras užduotis, funkcijas. Tačiau šiuo metu Lietuvoje nėra veiksmingos sistemos, užtikrinančios Lietuvos aukštųjų mokyklų viešojo administravimo, sociologijos, teisės, politikos mokslų, kitų krypčių studentams atlikti praktiką viešojo administravimo institucijose, priimančių organizacijų atstovai, taip pat studentų praktikų dėstytojai nėra tinkamai pasirengę, nesistemingai plėtojamos partnerystės tarp praktikos vietų ir aukštojo mokslo įstaigų.

Šiuo projektu siekiama suformuoti sąlygas I studijų pakopos universitetinių ir kolegijinių studijų studentams atlikti praktiką Lietuvos savivaldybių administracijose, seniūnijose bei savivaldybių įmonėse, siekiant įtvirtinti įgytas žinias ir suformuoti profesinius praktinio darbo įgūdžius.

 

Projekto metu bus taikomi ir diegiami inovatyvūs metodai, priemonės. Bus parengta informacinė sistema, kuri leis identifikuoti specialistų (praktikantų) poreikius Lietuvos savivaldybėse ir efektyviai derinti šį poreikį su universitetų ir kolegijų studentų profesinio pasirengimo lūkesčiais. Pagal parengtas specializuotas mokymo programas bus apmokyti partnerių (asociacijos narių) savivaldybių darbuotojai, kurie gebės integruoti studentus į institucijos veiklą, ir dėstytojai praktikų vadovai, atsakingi už studentų praktikų organizavimą, kurie gebės tinkamai parengti studentus praktikos darbui. Bandomosios praktikos metu bus įvertintas sukurtos sistemos efektyvumas ir atlikti reikiami tobulinimai.

Tikslinės grupės – I studijų pakopos studijų studentai, dėstytojai (taip pat mentoriai, tutoriai). Projekto metu bus parengta iki 25 savivaldybių darbuotojų (tutorių), 12 dėstytojų (mentorių), bandomąją praktiką atliks iki 60 studentų.

Projekte dalyvauja 25 Lietuvos savivaldybės, siekiant užtikrinti studentų praktikos organizavimo sistemos efektyvumą. Projektas ,,Studentų praktikos vietos savivaldos institucijose sistemos sukūrimas” įgyvendinamas pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ priemonę VP1-2.2-ŠMM-07-K „Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas“ ir finansuojamo pagal sutartį Nr.VP1-2.2.-ŠMM-07-K-01-019/PS-58.
Visos teisės saugomos (c) 2018 Studentų Praktikos Organizavimo Informacinė Sistema. Tel. (8-5) 215 7111; el. paštas: info@praktika-savivaldybeje.lt